Што треба да знам

Пред да го посетам центарот.

Понесете ги со себе очилата или помагалата за слушање (доколку ги имате).

Земете ја комплетната медицинска документација од сите реализирани прегледи или престои во болница.

Обидете се да обезбедите добро проспиена ноќ пред испитувањето.

Не треба да го менувате на ниту еден начин режимот на земање на терапијата којашто редовно ја примате.

 

За да откажете термин

Ве молиме откажувањето да го сторите најдоцна еден ден пред терминот за да може да го искористиме за следен клиент.