Најчести прашања

Доколку вашето прашање не е одговорено, слободно контактирајте не.

Дали реализираните испитувања и третмани, како и резултатите од нив се доверливи?

Да, во целост се доверливи. Доколку процениме дека постои потреба тие да бидат споделени со друго лице (член од семејството, Вашиот лекар или сл.), бараме Ваша согласност.

Цена на услугите во центарот?

Зависи од услугата која ќе ја добиете. Ве молиме контактирајте нè за подетални информации.

Дали постои можност за соработка со мојот матичен лекар, невролог или психијатар?

Апсолутно да. Наведениот вид соработка во целост го поддржуваме.

Дали услугите ги покрива Фондот за здравствено осигурување?

Не, услугите во целост се надоместуваат приватно.